Bilaver Consulting | REFERENCE
17222
singular,page,page-id-17222,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

REFERENCE

"Jedan čovjek zajedno s drugim postaje smioniji i jači."
- José Hernández

Iz popisa referenci tvrtke BC za posljednje tri godine izdvajamo:

Strateški – razvojni dokumenti i planovi upravljanja

 • Akcijski plan razvoja infrastrukture Zračne luke Zadar d.o.o. u periodu do 2030. godine, 2020. – 2021.
 • Usluge vođenja fokus grupa i radnih skupina pri izradi Plana razvoja Zadarske županije – 2027. , 2020. – 2021.
 • Strategija razvoja zajednice udruga „Centar nezavisne kulture“ 2020. – 2025., 2020.
 • Regionalna strategija za projekt VirtualArch, Program „Interreg Centra Europe 2014 – 2020“,2020.
 • Usluge tehničke pomoći u partnerskom doprinosu izradi Strategije za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj zaleđa i Akcijskog plana te usluga izrade Plana realizacije Pilot aktivnosti, u sklopu projekta MADE IN-LAND (Management and Development of INLANDs), INTERREG Italy-Croatia, 2019.-2020.
 • Program kulturnih događanja sa razrađenim scenarijima i kalendarom događanja za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa; Zadarska županija, 2019.
 • Plan upravljanja rutom sa planovima upravljanja pojedinog lokaliteta (Benkovac, Nin i Pag) i razradom turističkih paket aranžmana za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa; Zadarska županija, 2019.
 • Komunikacijska strategija projekta RECOLOR; Grad Zadar; 2019.
 • Plan upravljanja za  Lokalnu  kulturno  turističku rutu „Na  ruti  liburnskog,  rimskog  i  hrvatskog  nasljeđa“ 2019. – 2024., 2018.
 • Plan upravljanja za Centar za posjetitelje „Mali Arsenal” u  Zadarskoj  županiji 2019. – 2024., 2018.
 • Plan upravljanja kulturnom baštinom grada Benkovca 2019. – 2024. , 2018.
 • Strategija očuvanja kulturne baštine iz Prvog svjetskog rata, (Danube Transnational Programme), 2018.
 • Plan upravljanja kulturnom baštinom iz Prvog svjetskog rata, (Danube Transnational Programme), 2018.
 • Razvojni plan srednje škole Bartula Kašića Pag, 2018.
 • Razvojni plan srednje škole Obrovac – 2020., 2017.
 • Strateški plan za kulturnu ustanovu Narodni muzej Zadar – II i III faza, 2017.
 • Strateški plan za kulturnu ustanovu Kazalište lutaka Zadar – II i III faza, 2017.
 • Strateški razvojni plan 2017-2020 za organizaciju European Children Film Association (ECFA), 2017.
 • Marketing strategije za MSP Mikroedra, 2017.
 • Strateški plan za kulturnu ustanovu Narodni muzej Zadar – I faza (Sudjelovanje u izradi), 2016./2017.
 • Strateški plan za kulturnu ustanovu Kazalište lutaka Zadar – I faza (Sudjelovanje u izradi), 2016./2017.
 • Strategija turizma Grada Zadra 2015.-2020. (Sudjelovanje u izradi) 2016.
 • Strateški i akcijski plan eko-društvenog razvoja Velebitskog područja (Sudjelovanje u izradi) 2016.

 

Studije predizvodljivosti i izvodljivosti 

 •  Evaluacija izrađenih studija predizvodljivosti i izvodljivosti za klijente 2017/2018
 • Usluge savjetovanja uz izradu studije isplativosti za povećanje smještajnih kapaciteta studentskog smještaja, 2018.
 • Studija isplativosti za ulaganje u razvoj ugostiteljskih i turističkih usluga smještaja u objektu tipa apartman u ruralnom turizmu, 2017.
 • Usluge savjetovanja uz izradu studije isplativosti za potrebe prijave projekta na natječaj „Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, 2016.
 • Evaluacija projektne ideje te istraživanje tržišta i analiza tržišta s ciljem preliminarne ocjene isplativosti ulaganja u projekt „Posjetiteljski centar Bukovica – zemlja krša, vila i pastira“, 2016.
 • Studija predizvodljivosti i analiza potencijalne tržišne pozicioniranosti Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole sa dodatnim sadržajima, 2016.
 • Vođenje radionica za izradu studija predizvodljivosti i izvodljivosti u suradnji s tvrtkom Superna d.o.o. za djelatnike razvojnih agencija REDEA i PORA., 2016.
 • Studija predizvodljivosti za sedam osnovnih škola; 2014

 

Razne analize, edukacije, evaluacije  i projekti

 • Izrada i vođenje radionice SWOT analize u predefiniranom prekograničnom pilot području Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru projekta DinAlpCONNECT, 2021.
 • Usluge moderatora/animatora fokus grupe u sklopu radnog paketa Kreativne i kulturne industrije – poduzetnički potencijal, podizanje svijesti i jačanje kapaciteta (WP) na projektu 1124-CCI4TOURISM; 2020.
 • Provedba dvodnevne radionice na temu Razvoja publike te usluga mentoringa za sudionike radionice u sklopu projekta „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra“, 2020.
 • Organizacije tematskih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ (KK.06.1.2.01.0011.), 2020-2021
 • Moderiranje Tribine pod nazivom “Financiranje rada organizacija civilnog društva kroz nacionalne i europske zaklade i programe – Di su pare?” u sklopu projekta „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra“, 2020.
 • Organizacija tribina u sklopu projekta ZADRUGART – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra; 2020.
 • Izvozna strategija za Poljsko tržište za tvrtku DRACO d.o.o., 2020.
 • Organizacija radionica u sklopu projekta ZADRUGART – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra; 2020.-2021.
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga na poziv „Integrator”, referentne oznake KK.03.2.2.05.“ za klijenta Hamag Bicro,
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga na poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II (IRI)“, za klijenta Hamag Bicro,
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga na poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, za klijenta Hamag Bicro
 • Analiza potreba tržišta  rada  Zadarske županije  u turizmu  i  ugostiteljstvu  s prijedlogom programa redovitog  strukovnog obrazovanja i  cjeloživotnog  učenja Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar, 2018.
 • Provedba edukacije na temu „Razvoj publike i marketing u kulturi“ za ustanovu Cineteca di Bologna, 2017.
 • Provedba edukacije na temu „Kako formirati i napisati projekt za EU fondove“ za Hrvatski klaster kreativnih i kulturnih industrija (HKKKI), 2017.
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga za poziv E-impuls iz OP Konkurentnost i kohezija, za područje MSP, za klijenta Hamag Bicro, 2017.
 • Prijava projekta na natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, 2017.
 • Provedba edukativnog programa „Kako napraviti profitabilan asortiman“, 2016.
 • Preliminarni program interpretacijskih sadržaja kulturne i prirodne baštine te sportsko-edukativnih, društvenih i poduzetničkih sadržaja za “Posjetiteljski centar Bukovica – zemlja krša, vila i pastira”, 2016.
 • Preporuke za unaprjeđenje procedura dodjele oznake HERA (IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013), 2016.
 • Izrade poslovnih planova, marketinških planova i strategija izvoza za 20 tvrtki (MSP) u okviru EU projekta SMEPASS I i II – Regionalna konkurentnost, Europski fond za regionalni razvoj, 2011. / 2015.
49

milijuna kuna vrijednosti studija izvodljivosti u 2018. godini

20

poslovnih planova i strategija
izvoza i marketinga za poduzetnike

20

EU projekata
ugovoreno u zadnjih 5 godina

10

milijuna eura
vrijednosti EU projekata