Bilaver Consulting | REFERENCE
17222
singular,page,page-id-17222,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

REFERENCE

"Jedan čovjek zajedno s drugim postaje smioniji i jači."
- José Hernández

Iz popisa referenci tvrtke BC izdvajamo:

STRATEŠKI – RAZVOJNI DOKUMENTI I PLANOVI UPRAVLJANJA

 • Usluge vanjskih stručnjaka u reviziji i izradi dokumenta Cultural heritage sustainable tourism handbook for Cultural Collections promotion in tourism sector i Usluge vanjskih stručnjaka u izradi turističkih itinerara; EU projekt ADRINETBOOK, Interreg ADRION 2014. -2020.; 2022.
 • Izrada Plana razvoja kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za razdoblje 2022.-2026., naručitelj Grad Zadar, 2021.
 • Izrada Plana razvoja kulturne ustanove Hrvatsko narodno kazalište Zadar za razdoblje 2022.-2026, naručitelj Grad Zadar, 2021.
 • Izrada Akcijskih planova temeljem ciljeva definiranih Glavnim planom razvoja Zračne luke Zadar, 2021.
 • Dizajn projektnog prijedloga „C1.4.R5-I1 Elektrifikacija i ekologizacija sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar“ za financiranje iz NPOO sredstava, 2021./22.
 • Izrada dokumenta Lokalnog arheološkog plana za lokaciju “Park kažuna” u okviru programa INTERREG-Dunav i projekta Archeodanube, 2021.
 • Usluge vođenja fokus grupa i radnih skupina pri izradi Plana razvoja Zadarske županije do 2027.,
 • Strategija razvoja zajednice udruga „Centar nezavisne kulture“ 2020. – 2025., 2020.
 • Regionalna strategijaza projekt VirtualArch, Program „Interreg Centra Europe 2014 – 2020“,2020.
 • Usluge tehničke pomoći u partnerskom doprinosu izradi Strategije za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj zaleđa i Akcijskog plana te usluga izrade Plana realizacije pilot aktivnosti, u sklopu projekta MADE IN-LAND (Management and Development of INLANDs), INTERREG Italy-Croatia, 2020/2022.
 • Izvozna strategija za Poljsko tržište za tvrtku DRACO d.o.o., 2020.
 • Program kulturnih događanja sa razrađenim scenarijima i kalendarom događanja za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa; Zadarska županija, 2019.
 • Plan upravljanja rutom sa planovima upravljanja pojedinog lokaliteta (Benkovac, Nin i Pag) i razradom turističkih paket aranžmana za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa; Zadarska županija, 2019.
 • Komunikacijska strategija – projekt RECOLOR, (INTERREG V-A Italija-Hrvatska), Grad Zadar, 2019.
 • Plan upravljanja za  Lokalnu  kulturno  turističku rutu „Na  ruti  liburnskog,  rimskog  i  hrvatskog  nasljeđa“ 2019. – 2024., 2018.
 • Plan upravljanja za Centar za posjetitelje „Mali Arsenal”  u  Zadarskoj  županiji 2019. – 2024., 2018.
 • Plan upravljanja kulturnom baštinom grada Benkovca – 2024. godine, 2018.
 • Strategija očuvanja kulturne baštine iz Prvog svjetskog rata, (Danube Transnational Programme), 2018.
 • Plan upravljanja kulturnom baštinom iz Prvog svjetskog rata, (Danube Transnational Programme), 2018.
 • Razvojni plan srednje škole Bartula Kašića Pag, 2018.
 • Razvojni plan srednje škole Obrovac – 2020., 2017.
 • Strateški razvojni plan 2017-2020 za organizaciju European Children Film Association (ECFA), 2017.
 • Marketing strategije za MSP Mikroedra, 2017.
 • Strategija turizma Grada Zadra 2015.-2020. (Sudjelovanje u izradi) 2016.
 • Strateški i akcijski plan eko-društvenog razvoja Velebitskog područja (Sudjelovanje u izradi) 2016.

 

STUDIJE PREDIZVODLJIVOSTI I IZVODLJIVOSTI   

 Evaluacija izrađenih studija predizvodljivosti i izvodljivosti za klijente

 • Usluge savjetovanja uz izradu studije isplativosti za povećanje smještajnih kapaciteta studentskog smještaja, 2018.
 • Studija isplativosti za ulaganje u razvoj ugostiteljskih i turističkih usluga smještaja u objektu tipa apartman u ruralnom turizmu, 2018.
 • Evaluacija projektne ideje te istraživanje tržišta i analiza tržišta s ciljem preliminarne ocjene isplativosti ulaganja u projekt „Posjetiteljski centar Bukovica – zemlja krša, vila i pastira“, 2016.
 • Studija predizvodljivosti i analiza potencijalne tržišne pozicioniranosti Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole sa dodatnim sadržajima, 2016.
 • Vođenje radionica za izradu studija predizvodljivosti i izvodljivosti u suradnji s tvrtkom Superna d.o.o. za djelatnike razvojnih agencija REDEA i PORA., 2016.

 

RAZNE ANALIZE, EDUKACIJE, EVALUACIJE  I PROJEKTI

 • Radionice razvoja publike s primjerima dobre prakse u suradnji s Fondazione Fitzcarraldo za djelatnike kulturnih ustanova Grada Zadra, 2022.
 • Erasmus projekt KA210-SCH pod nazivom EUMind-School, 2021./22. u suradnji s talijanskim partnerima Area Europa i austrijskim European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence
 • Erasmus projekt KA210-SCH pod nazivom AdtriEATic – Pesca sostenibile e menu’ “narrativi” in Adriatico, /22. u suradnji s talijanskim partnerima CESTHA, Area Europa, austrijskim European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence
 • Sudjelovanje u organizaciji ubrzanog tečaja (crash course), sudjelovanja u organizaciji road show-a te sudjelovanja u uspostavi stalnog prekograničnog obzervatorija za potrebe projekta MADE IN-LAND, INTERREG-VA Italija – Hrvatska, -2020.
 • Izrada i vođenje radionice SWOT analize u predefiniranom prekograničnom pilot području Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru projekta DinAlpCONNECT, 2021.
 • Organizacije tematskih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ (KK.06.1.2.01.0011.), za klijenta NATURA-IADERA, 2020,-2021.
 • Usluge moderatora/animatora fokus grupe u sklopu radnog paketa Kreativne i kulturne industrije – poduzetnički potencijal, podizanje svijesti i jačanje kapaciteta (WP) na projektu 1124-CCI4TOURISM; 2020.
 • Provedba dvodnevne radionice na temu Razvoja publikete usluga mentoringa za sudionike radionice u sklopu projekta „ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra“, 2020.
 • Organizacija 6 tribina u sklopu projekta ZADRUGART – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra; 2020.
 • Organizacija radionica u sklopu projekta ZADRUGART – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture Grada Zadra; 2020.-2021.
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga na poziv „Integrator”, referentne oznake KK.03.2.2.05.“ za klijenta Hamag Bicro,
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga na poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II (IRI)“, za klijenta Hamag Bicro
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga na poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 KK.03.2.1.19“, za klijenta Hamag Bicro
 • Analiza potreba tržišta  rada  Zadarske županije  u turizmu  i  ugostiteljstvu  s prijedlogom programa redovitog  strukovnog obrazovanja i  cjeloživotnog  učenja Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar, 2018.
 • Provedba edukacije na temu „Razvoj publike i marketing u kulturi“ za ustanovu Cineteca di Bologna, 2017./2018.
 • Kvalitativna ocjena projektnih prijedloga za poziv E-impuls iz OP Konkurentnost i kohezija, za područje MSP, za klijenta Hamag Bicro, 2017.
 • Prijava projekta na natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, 2017.
 • Preliminarni program interpretacijskih sadržaja kulturne i prirodne baštine te sportsko-edukativnih, društvenih i poduzetničkih sadržaja za “Posjetiteljski centar Bukovica – zemlja krša, vila i pastira”, 2016.
 • Izrade poslovnih planova, marketinških planova i strategija izvoza za 20 tvrtki (MSP) u okviru EU projekta SMEPASS I i II  – Regionalna konkurentnost, Europski fond za regionalni razvoj, 2011. / 2015.
1000

polaznika naših radionica i prezentacija

35

poslovnih planova i strategijaizvoza i marketinga za poduzetnike

30

EU projekata ugovoreno znanjem naših stručnjaka

28

milijuna eura vrijednosti EU projekata