Bilaver Consulting | KAKO POMAŽEMO VAŠ RAST I RAZVOJ
32
singular,page,page-id-32,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

KAKO POMAŽEMO VAŠ RAST I RAZVOJ

“Ne idite tamo gdje bi vas put mogao odvesti, idite tamo gdje puta još nema, i ostavite iza sebe trag.”
- Ralph Waldo Emerson

Iskoristite naša znanja i iskustvo.

Uštedite na vremenu!

Strateško savjetovanje
 • Studije izvodljivosti / isplativosti – Studije izvodljivosti imaju za cilj objektivno i racionalno predočiti prednosti i slabosti postojećeg poslovanja ili predloženog projekta. Studija izvodljivosti analizira prilike i opasnosti iz okoline te resurse potrebne za provedbu predloženog plana kako bi se procjenili izgledi za uspjeh projekta. Najvažniji kriteriji prilikom provedbe studije izvodljivosti su analiza troškova i utrošenih sredstava potrebnih za provedbu projekta te analiza potencijalne vrijednosti koju projekt može postići.
 • Investicijske studije – Analiza pripreme, provedbe te učinka izvedene investicije. Investicijska studija može biti i preliminarne prirode prilikom koje se ocjenjuje pogodnost investitora za određenu investiciju.
 • Procesi reorganizacije i restrukturiranja – Odnosi se na analizu unutarnjeg ustrojstva tvrtke/institucije prilikom čega se ispituje efikasnost organizacijskog ustrojstva uz pregled i preporuke u kontekstu financijske stabilnosti tvrtke/institucije.
 • Izvozne strategije – Usklađivanje mogućnosti i potreba u kontekstu odabranog inozemnog tržišta. Razvoj izvozne strategije obuhvaća analizu vlastitih kapaciteta, razinu spremnosti tvrtke za izvoz, pregled tržišta za izvoz te detaljan plan za provedbu izvozne strategije.
 • Strateški i razvojni dokumenti – Strateško planiranje je proces određivanja dugoročnih ciljeva i utvrđivanja najboljih načina za ostvarivanje tih ciljeva. Sa kvalitetnim strateškim i razvojnim dokumentima analiziramo „Gdje smo sada“, definiramo „Gdje želimo ići“ i određujemo „Kako to ostvariti“.
bastina_skradin_raftrek_800_1000
Marketinško planiranje
 • Praktičan Marketing plan – Razvoj marketinškog plana na razini tvrtke/institucije ili proizvoda kroz odabir strategije te provedbu pripadajućih aktivnosti.
 • Komunikacijska strategija – Razvoj jasne i prepoznatljive komunikacijske strategije uz detaljan plan provedbe.
 • Izrada medija plana – Razvoj medijskog plana kroz četiri glavne faze koje obuhvaćaju odabir ciljeva, evaluaciju primjerenog medija, utvrđivanje budžeta te implementaciju strateških aktivnosti.
zupci_w
Pronalaženje izvora financiranja
 • Pronalaženje dostupnih izvora financiranja – temeljiti pregled javnih i privatnih kanala financiranja te povezivanje klijenta sa potencijalnim partnerima te programima financiranja koje omogućuju Europski fondovi, ali i koje nude institucije na lokalnoj i nacionalnoj razini.
 • Prikupljanje i pisanje natječajne dokumentacije –Priprema i ažuriranje cjelokupne dokumentacije u svrhu prijave na natječaje.
 • Praćenje rezultata i izvještavanje – Kontinuirano praćenje poslovnih rezultata uz periodičnu evaluaciju po unaprijed utvrđenim parametrima. Evaluacija se odnosi i na nadzor i izvještavanje o napretku projekta te služi povezivanju prošlih i sadašnjih rezultata u svrhu unaprjeđenja budućih rezultata.
Podrška investitorima
 • Organizacija sastanaka s potencijalnim partnerima – Detaljna razrada plana, programa i protokola sastanaka sa potencijalnim partnerima.
 • Upravljanje projektima – Kompletna usluga planiranja, organiziranja, motiviranja i racionalnog upravljanja sredstvima, od začetka do kraja projekta.
 • Izvještavanje – Detaljno izvještavanje o napretku projekta u kontekstu kvalitete, vremena, budžeta te stupnja završenosti.
Educiranje
 • Pisanje aplikacija za EU fondove
 • Izrade studija predizvodljivosti / izvodljivosti
 • Razvoj proizvoda / usluga i plasiranje na nova tržišta
 • Upravljanje marketinškim aktivnostima kulturnih institucija
 • Seminari iz područja marketinga, strateškog planiranja, kulture, turizma
bastina_u_funkciji_raftrek