Bilaver Consulting | JOSIP
16
singular,page,page-id-16,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

JOSIP

Izvršni direktor
Josip
Mr.sc. Josip Matassi

 

Već za vrijeme studija Ekonomije i upravljanja u turizmu na Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji, Josip započinje s karijerom u turističkom sektoru u Italiji, a po završetku studija, karijeru nastavlja graditi u turističkom sektoru u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih osam godina znanja i iskustva iz turističkog poslovanja obogaćuje znanjima i vještinama pripreme i provedbe EU i nacionalnih projekata te vještinama strateškog planiranja. Svojim znanjima i vještinama osigurao je ugovaranje i provedbu preko 20 europskih i nacionalnih projekata. Posebne uspjehe bilježi u pripremi projekata javne poslovne i turističke infrastrukture. Sudjeluje i koordinira pripremu različitih strateških dokumenata (županijska razvojna strategija, strategija grada, plan razvoja općine, strategije turističkog razvoja i dr.) te provodi edukacije za potencijalne korisnike EU fondova. Uz rad, završava i poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zadru “Europski studiji – jezici i kulture u dodiru” te obranom rada “Kulturni aspekti ruralnog turizma u Zadarskoj županiji – trenutno stanje i mogućnosti” stječe zvanje magistra znanosti.