Bilaver Consulting | Prezentacija projekta Centra “Bukovica Mistica”
17608
singular,single,single-post,postid-17608,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
bukovicailustracija

Ožujak 2017. Prezentacija projekta Centra “Bukovica Mistica”

BC tim je 23.veljače 2017. na javnoj prezentaciji u područnoj osnovnoj školi u Bruškoj, ispred više od 30 zainteresiranih mještana i predstavnika lokalnih udruga predstavio rezultate druge faze razvoja projekta pod nazivom „Bukovica Mistica“.
Radi se o brownfield projektu obnove i prenamijene nekadašnje tvornice dječje modne konfekcije “Ponos” u Bruškoj (područje grada Benkovca) u Centar za posjetitelje i za lokalnu zajednicu.

Premda je inicijalni projektni zadatak bio usmjeren na stvaranje javne turističke infrastrukture – centra za posjetitelje, međutim nakon istraživanjem potreba lokalne zajednice i ostalih dionika sadržaji i funkcije budućega Centra su se nadogradile na način da se odgovori na ključne izazove društvenog i gospodarskog razvoja zaleđa Zadarske županije i njegovih stanovnika. Centar, u kojem će se interpretirati teme specifičnosti načina života ljudi Bukovice će uz turističku imati i društvenu, kulturnu, edukativnu i poduzetničku namjenu.

Projekt na prvome mjestu daje odgovor na potrebe stanovnika ovoga kraja kojima nedostaje infrastruktura za njihove poduzetničke inicijative i društvene aktivnosti, stoga će ovaj Centar postati mjesto okupljanja lokalne zajednice i njihovih inicijativa.

Analiza tržišnih potencijala dala je odgovore na pitanja kakvu i koliko vrijednu atrakcijsku osnovu treba imati Centar, a da privuče dovoljan broj gostiju koji bi garantirao njegovu održivost. Tako budući Centar treba pružati usluge smještajno-ugostiteljskog tipa, integrirati se s ponudom Zadar Magic bike projekta kroz svoje sportsko-rekreacijske sadržaje i poligone za outdoor aktivnosti te treba ponuditi obiteljima i školama različite edukativne aktivnosti.

Kako bi projekt iz trenutne idejne faze razvoja prešao u daljnje razvojne faze potrebno je pripremiti studijsku i projektnu dokumentaciju, a zatim će uslijediti razrada projekta za prijavu na EU i nacionalne izvore financiranja.

Naš je BC tim jako ponosan što je uključen u razvoj ovog projekta kao i na sve angažirane stručnjaka (povijesničare, etnologe, prirodoslovce, dizajnere, stručnjake u multimediji), a ponajviše jer realizacijom ovog projekta utjecat će se pozitivno na razvoj našeg zadarskog zaleđa i na život njegovih stanovnika.